اخبار

آخرین رویدادهای فناوری ارتباطات ایلیا
4 Feb 2024

سامانه امور مشترکین قدیمی برای مدتی فعال خواهد ماند اما فعالیت جدیدی نخواهد داشت . جهت دسترسی به سامانه قدیمی بر روی لینک زیر کلیک فرمائید : 

https://epay.iliait.com/clientarea.php