میزبانی وب ویندوز

7 روز بازگشت وجه

آبتین


 
4,500,000 ریال
سالانه

۵۰۰ مگابایت میزان فضا

۱۰ گیگابایت ترافیک ماهانه

۵ عدد صندوق پستی

۱ عدد MySQL دیتابیس

ندارد MSSQL دیتابیس

۵ عد زیردامنه

تورنگ


 
7,000,000 ریال
سالانه

۱۰۰۰ مگابایت میزان فضا

۱۵گیگابایت ترافیک ماهانه

۱۰ عدد صندوق پستی

۲ عدد MySQL دیتابیس

ندارد MSSQL دیتابیس

۱۰ عدد زیردامنه

فربد


 
10,000,000 ریال
سالانه

۲۰۰۰ مگابایت میزان فضا

۲۰ گیگابایت ترافیک ماهانه

۲۰ عدد صندوق پستی

۳ عدد MySQL دیتابیس

۲ عدد MSSQL دیتابیس

۱۰ عدد زیردامنه

ساتیار


 
15,000,000 ریال
سالانه

۵۰۰۰ مگابایت میزان فضا

۳۰ گیگابایت ترافیک ماهانه

۳۵ عدد صندوق پستی

۵ عدد MySQL دیتابیس

۳ عدد MSSQL دیتابیس

۲۰ عدد زیردامنه

نیاک


 
22,000,000 ریال
سالانه

۱۰۰۰۰ مگابایت میزان فضا

۷۰ گیگابایت ترافیک ماهانه

۵۰ عدد صندوق پستی

۱۰ عدد MySQL دیتابیس

۵ عدد MSSQL دیتابیس

نامحدود زیردامنه

آراد


 
35,000,000 ریال
سالانه

۲۰۰۰۰ مگابایت میزان فضا

۳۰۰ گیگابایت ترافیک ماهانه

۱۰۰ عدد صندوق پستی

نامحدود MySQL دیتابیس

۱۰ عدد MSSQL دیتابیس

نامحدود زیردامنه

پارس


 
45,000,000 ریال
سالانه

۵۰۰۰۰ مگابایت میزان فضا

۶۵۰ گیگابایت ترافیک ماهانه

نامحدود صندوق پستی

نامحدود MySQL دیتابیس

نامحدود MSSQL دیتابیس

نامحدود زیردامنه